"זהו יום טוב, זוהי דרך טובה, והכל בדיוק כפי שצריך להיות."

אבי יסעור ז"ל, קורס בניסים